Maryland Morant

Professora Titular de la Universitat Politècnica de València. Departament d'Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria. Màster en Estratègies i Gestió Ambiental per la Universitat de València-Estudi General

cita-iconTens una cita amb Maryland..

25 SETEMBRE - 12.30h.

Modera – Taula redona: «Bones experiències en el sector«

Professora Titular de la Universitat Politècnica de València. Departament d’Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria. Màster en Estratègies i Gestió Ambiental per la Universitat de València-Estudi General. Coautora i autora de 45 publicacions, en revistes d’àmbit nacional i internacional, amb índex de qualitat relatiu, llibres complets i capítols de llibre d’investigació amb ISBN, sobre aspectes mediambientals i de planificació i gestió sostenible territorial turística.

Activitat investigadora encaminada cap a la gestió de les àrees protegides i llocs amb patrimoni cultural rellevant i treballs relacionats amb apoderament, gènere i cooperació al desenvolupament, tots aplicats a l’àmbit recreatiu i turístic.

Investigadora en 35 projectes i contractes d’I+D+i nacionals i internacionals. Fruit de la seua activitat professional, ha participat en convenis amb empreses per al disseny i implementació de diversos plans d’Ordenació dels Recursos Naturals, Plans de Capacitat de Càrrega Recreativa, Disseny de Centres de Visitants i Programes d’Interpretació, entre d’altres.