Pau Alonso-Monasterio

Doctora per la Universitat Politècnica de València (UPV); ara desenvolupa la seua àrea d'investigació en la gestió de l'ús públic en espais amb patrimoni cultural i natural.

cita-iconTens una cita amb Pau..

25 SETEMBRE - 11.30h.

Empreses de sistema integral de qualitat turística espanyola en destinació (SICTED). Perspectiva de gènere«

Pau Alonso-Monasterio és Doctora per la Universitat Politècnica de València (UPV); ara desenvolupa la seua àrea d’investigació en la gestió de l’ús públic en espais amb patrimoni cultural i natural; ha participat en més de 30 projectes i contractes relacionats amb la gestió i planificació turística, sota la perspectiva de sostenibilitat ambiental, econòmica i social. L’àmbit del seu treball és tant local com internacional.

La seua activitat com a docent inclou graus i postgraus universitaris de temàtica ambiental, territorial i turística, incloent el turisme actiu, així com l’àmbit cultural, tant en context nacional com internacional.

La seua activitat independent està vinculada a la gestió i desenvolupament de programes de formació i internacionalització de la docència, principalment a través de fons europeus. També ha col·laborat amb diverses ONG i associacions vinculades a temes ambientals i socials d’àmbit internacional i nacional, i més recentment s’ha incorporat a la coordinació de temàtiques de turistificació en l’àmbit d’organitzacions ecologistes estatals